Newyddion S4C

S4C

Trên bach yr Wyddfa i deithio i'r copa am y tro cyntaf ers 2019

NS4C 06/01/2023

Bydd trên bach enwog yr Wyddfa yn teithio'r holl ffordd i gopa’r mynydd am y tro cyntaf ers 2019 eleni.

Cafodd gwaith cynnal a chadw hanfodol ei gwblhau ar ran uchaf y cledrau y llynedd wedi i Covid-19 atal y gwaith yn 2020.

Roedd modd i deithwyr gyrraedd Gorsaf Clogwyn, sydd tua thri chwarter y ffordd i fyny'r mynydd.

Mae Gwasanaeth Rheilffordd yr Wyddfa wedi cyhoeddi y bydd y trac yn ail-agor ar Mai 13.

Bydd Hafod Eryri, y caffi ar gopa’r Wyddfa hefyd yn ail-agor.

Mae’r caffi wedi bod ar gau oherwydd nad oedd ffordd i gludo staff yno. 

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad ar wefannau cymdeithasol dywedodd un teithiwr ei fod yn “edrych ymlaen at daith ar y trên eto".

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.