Newyddion S4C

Glaw trwm

Rhybudd melyn am law i ran helaeth o'r wlad nos Fawrth

NS4C 03/01/2023

Bydd rhybudd melyn am law mewn grym i ran helaeth o Gymru o 19:00 nos Fawrth.

Mae perygl y gallai cartrefi a busnesau brofi llifogydd yn sgil glaw trwm. A gallai'r glaw effeithio ar gyflwr y ffyrdd, a gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus.

Bydd y rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:

 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Gwynedd
 • Merthyr Tudful
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Benfro
 • Sir Fynwy
 • Sir Gâr
 • Torfaen

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.