Newyddion S4C

Dathliadau ar draws y byd wrth groesawu blwyddyn newydd

01/01/2023
Tan gwyllt blwyddyn newydd

Mae dathliadau wedi cael eu cynnal ar draws y byd wrth i bobl ddathlu'r flwyddyn newydd ddydd Sadwrn.

I nifer o wledydd, gan gynnwys yng Nghymru, dyma oedd y Nos Galan gyntaf lle yr oedd dathliadau'n cael eu cynnal heb unrhyw gyfyngiadau ers cyn pandemig Covid-19.

Fe wnaeth Maer Llundain, Sadiq Khan, ganmol y sioe tân gwyllt yn ninas Llundain, gan ddymuno blwyddyn newydd dda i bawb yno yn ogystal ag ar draws y byd. 

Roedd mwy na 100,000 o bobl yng nghanol Llundain er mwyn gwylio 12,000 o dân gwyllt unigol yn cael eu saethu i'r awyr. 

Cafodd dathliadau'r flwyddyn newydd eu cynnal hefyd yng Nghaerdydd yn ogystal ag yng Nghaeredin a Belfast. 

Er gwaethaf rhybuddion gan y Swyddfa Dywydd i dde Cymru ar gyfer nos Calan, fe wnaeth pobl barhau i fynd allan er mwyn ymuno yn y dathliadau. 

Ynys Kiribati yn y Môr Tawel oedd y wlad gyntaf i groesawu 2023 gydag Auckland yn Seland Newydd yn dilyn awr yn ddiweddarach. 

Roedd arddangosfeydd o dân gwyllt anhygoel i'w gweld mewn dinasoedd ar hyd a lled Awstralia, a oedd hefyd yn un o'r gwledydd cyntaf, gyda mwy na miliwn o bobl yn nghanol dinas Sydney.

Fe wnaeth rhai milwyr benderfynu aros yn y ffosydd yn Wcráin gydag eraill yn dychwelyd i ddinas Kyiv er mwyn treulio'r flwyddyn newydd gyda eu teulu a gobaith am flwyddyn newydd well i'r wlad. 

Ynysoedd Baker a Holand, ger Unol Daleithiau America, fydd y llefydd olaf i weld y flwyddyn newydd am 12:00 GMT ar 1 Ionawr.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.