Newyddion S4C

Marwolaeth Birmingham

Arestio trydydd person wedi i ddyn gael ei drywanu mewn clwb nos yn Birmingham

NS4C 29/12/2022

Mae’r heddlu wedi arestio trydydd person mewn cysylltiad â marwolaeth dyn gafodd ei drywanu mewn clwb nos yn Birmingham.

Bu farw Cody Fisher ar ôl iddo gael ei drywanu yng nghlwb Crane yn y ddinas ychydig cyn 23:45 ar Ŵyl San Steffan.

Cyhoeddodd Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr ddydd Mercher eu bod wedi arestio dyn 22 oed ychydig wedi hanner nos yng nghanol dinas Birmingham yn ogystal â dyn 21 oed a gafodd ei arestio yn Llundain fore Mercher. 

Bellach, mae’r heddlu wedi arestio trydydd dyn 22 oed ar amheuaeth o lofruddio.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Ian Ingram eu bod nhw'n "gwneud cynnydd da yn ein ymholiadau ac mae gennym ni well syniad o beth ddigwyddodd.

"Mae teulu a ffrindiau Cody wedi eu llethu gan yr hyn ddigwyddodd, a byddwn yn parhau i weithio i roi atebion iddyn nhw."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.