Newyddion S4C

Dwr tap golchi dwylo

Cartrefi yn Sir Fynwy heb ddŵr ar ddiwrnod Nadolig

NS4C 25/12/2022

Mae rhai cartrefi yn Sir Fynwy wedi'u gadael heb gyflenwad dŵr ar ddiwrnod Nadolig. 

Dywedodd Dŵr Cymru fod yna broblemau gyda chyflenwadau lleol ym mhentref Tryleg. 

Yn ôl Dŵr Cymru, mae'r problemau wedi'u hachosi gan "gloeon aer" sydd wedi codi wrth i'r rhwydwaith pibelli cael ei ail-wasgeddu. 

Daw hyn wedi i nifer o gartrefi ar draws canolbarth a gorllewin Cymru ddioddef problemau gyda'u cyflenwadau dŵr dros y dyddiau diwethaf. 

Fe wnaeth Dŵr Cymru ymddiheuro i'r cartrefi sydd wedi'u heffeithio gan ddweud bod eu timau wedi bod yn gweithio trwy gydol y nos i geisio datrys y problemau.

Ychwanegodd Dŵr Cymru fod cyflenwad dŵr potel yn cael ei gludo i rai cwsmeriaid a bod cyflenwadau dŵr hefyd ar gael i'w casglu o'r Premier Inn ar Heol Portal yn Nhrefynwy. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.