Newyddion S4C

Streiciau / Trafnidiaeth Cymru

Cyhoeddi rhagor o streiciau gan yrwyr trenau ym mis Rhagfyr a Ionawr

NS4C 22/11/2022

Bydd gyrwyr trenau yn mynd ar ragor o streiciau ym mis Rhagfyr ac Ionawr. 

Mae Undeb yr RMT wedi cyhoeddi y byddant yn mynd ar streic am gyfnod o 48 awr ar y tro yn ystod Rhagfyr a Ionawr wedi i benaethiaid y diwydiant fethu â chynnig  cytundeb newydd. 

Bydd dros 40,000 o aelodau ar hyd y rhwydwaith yn streicio, gan olygu y bydd 14 o gwmnïau trên yn mynd ar streic ar 13, 14, 15, 15 a 17 Rhagfyr yn ogystal â 3, 4, 6 a 7 Ionawr. 

Bydd gweithwyr hefyd yn gwrthod gweithio oriau gor-amser rhwng 18 Rhagfyr tan 2 Ionawr. 

Mae'r undeb hefyd yn honni ei bod hi'n "glir fod y llywodraeth yn amharu yn uniongyrchol ar ein hymdrechion i gyrraedd cytundeb.

"Fe wnaeth yr undeb ohirio streiciau blaenorol er mwyn galluogi trafodaethau er mwyn ceisio datrys y broblem, ond nid yw Network Rail wedi gwneud cynnig gwell ar swyddi, tâl ac amodau ar gyfer ein haelodau yn ystod y pythefnos diwethaf o drafodaethau." 

Mae Llywodraeth San Steffan wedi beirniadu'r cyhoeddiad diweddaraf, gan ddweud y bydd y gweithredu yn atal pobl gyffredin rhag mynd i'r gwaith, cyrraedd apwyntiadau mewn ysbytai ag atal plant rhag mynd i'r ysgol.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.