Newyddion S4C

Noel Taylor

Gweithio ar gynyrchiadau Hollywood yn helpu dylunydd o'r Barri

ITV Cymru 15/11/2022

Mae dylunydd gwisgoedd a phropiau, sydd wedi gweithio ar rai o gynyrchiadau mawr Hollywood, yn dweud bod ei waith wedi’i helpu i ymdopi gyda’i orbryder ac iselder. 

Mae Noel Taylor, o’r Barri, yn ddylunydd sy’n gwneud gwisgoedd a phropiau fel swydd llawn amser. 

Dechreuodd ei ddiddordeb yn ystod ei blentyndod, pan roedd e'n gwneud teganau o ddeunyddiau oedd o amgylch y tŷ.

“Roeddwn i arfer gwneud llongau gofod a phethau o gardfwrdd fyddet ti ddim o reidrwydd yn gallu prynu mewn siopau neu bethau doedden ni ddim yn gallu fforddio ar y pryd.” 

Image
Noel Taylor
Dechreuodd Noel Taylor greu propiau a dylunio pan roedd yn blentyn. Llun: ITV Cymru Wales 

Fe aeth ymlaen i gynhyrchu offer modelu a chreu pethau o bren, cyn astudio creu modelau ac effeithiau gweledol yn y brifysgol. 

Wrth siarad â’r rhaglen gelfyddydau Backstage, bu Noel yn esbonio sut y camodd i mewn i’r diwydiant:

“Dwi wastad wedi eisiau gwneud e ond byth wir wedi gwybod sut oedd gwneud. 

“Es i i’r Comic Con yng Nghaerdydd a gwneud maneg Freddy Krueger ‘Nightmare on Elm Street’ i fy hun…

“Yna, roedd pobl wedi gweld hynny a meddwl ‘allet ti greu hyn imi? Allet ti wneud hyn i mi?

“Felly, yn y pendraw, fe wnes i feddwl ‘dwi eisiau gwneud hyn yn fwy ac yn fwy’.”

Datgelodd Noel hefyd ei drafferthion gyda’i iechyd meddwl, a sut mae ei waith wedi bod yn help iddo:

“Fe wnes i ddioddef am flynyddoedd gydag iselder a gorbryder a dwi’n meddwl bod y creu wedi fy helpu i ganolbwyntio. Fe wnaeth fy helpu gydag allbwn i ffocysu’r meddwl. 

“Roedd hi fel therapi ac yn dal i fod. 

“Er fy mod yn gadael amseroedd tywyll iawn tu ôl i mi, roedd gweithio yn fy helpu felly, dydw i ddim eisiau gadael i hynny fynd.” 

Image
thanos
Un o'r propiau mae Noel wedi'u creu. Llun: Noel Taylor

Mae angerdd Noel wedi ei arwain at waith gyda rhai o gynyrchiadau mawr Hollywood. 

Dywedodd Noel wrth Backstage: 

“Dwi wedi gweithio ar ambell beth ar gyfer rhai sioeau teledu mawr ac mae hynny yn parhau, yn ogystal â rhai ffilmiau mawr Hollywood. 

“Mae gweithio ar gynyrchiadau mawr yn ffantastig. Mae hi’n wych. 

“Dwi’n cael rhyw Syndrom Twyllwr lle dwi’n meddwl: ‘Ydw i’n ddigon da i fod yn gwneud hyn?’ Ond dwi wedi bod fel yna erioed.”

Yn ogystal â’i waith teledu a ffilm, mae Noel yn dylunio gwisgoedd cosplay ac mae e’n mynd i gonfensiynau neu ddigwyddiadau Comic Con yn arddangos ei waith. 

Cosplay yw’r weithred o wisgo fel cymeriad allan o ffilm, llyfr neu gêm fideo.

Mae gwaith cosplay Noel yn y gorffennol yn cynnwys llaw Freddy Krueger a ‘Fluffy’, creadur estron. 

Mae Noel yn ceisio defnyddio deunyddiau sydd wedi’u hailgylchu yn ei waith, er mwyn helpu gydag arbed arian yn ogystal â bod yn well i’r amgylchedd. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.