Newyddion S4C

Llys Caernarfon

Dyn o Fethesda'n gwadu treisio merch ar draeth ym Môn

North Wales Live 11/11/2022

Mae dyn o Fethesda wedi gwadu cyhuddiad o dreisio merch ar draeth ym Môn ym mis Awst.

Fe ymddangosodd Lee Howland, 34,  mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Gwener drwy gyswllt fideo o Garchar y Berwyn.

Roedd yr ymosodiad honedig wedi digwydd ar draeth Penial ger Llanfachraeth ar 18 Awst eleni.

Plediodd yn ddieuog i'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn ac fe gafodd ei gadw yn y ddalfa.

Fe fydd yn ymddangos mewn gwrandawiad yr wythnos nesaf.

Darllenwch ragor yma.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.