Newyddion S4C

Aberystwyth Storm Barra

Rhybudd melyn am wynt a glaw i ran helaeth o'r wlad

NS4C 07/11/2022

Mae rhybudd melyn wedi ei gyhoeddi am wynt a glaw dros ran helaeth o Gymru yn ddiweddarach dydd Llun.

Bydd 18 o siroedd ar draws y wlad yn cael eu heffeithio.

Mae'r rhybudd mewn grym rhwng 18:00 ac 23:59.

Fe allai gwyntoedd gyrraedd hyd at 70 milltir yr awr mewn mannau arfordirol ac mae disgwyl y bydd 20mm o law yn disgyn mewn awr.

Fe allai cenllysg a tharanau daro rhai mannau, gyda rhybuddion am effaith i bobl sy'n gyrru ar ffyrdd, yn ogystal â gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus.

Bydd y rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:

 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Ceredigion
 • Gwynedd
 • Merthyr Tudful
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Benfro
 • Sir Fynwy
 • Sir Gâr
 • Torfaen
 • Ynys Môn

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.