Newyddion S4C

Storm

Rhybudd melyn am stormydd mewn rhannau o Gymru

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am stormydd i rannau o Gymru ddydd Iau. 

Fe fydd y rhybudd, sydd yn effeithio ar ardaloedd yn y de a'r gorllewin, yn dod i rym am 15:00 ac yn parhau hyd at hanner nos. 

Mae disgwyl i rhwng 30 a 40 mm o law gwympo dros gyfnod o ychydig oriau, gyda mellt a chenllysg hefyd yn beryg mewn ardaloedd arfordirol. 

Gall y glaw trwm achosi llifogydd mewn rhai ardaloedd gan achosi difrod i dai a busnesau. 

Mae rhai ardaloedd eisoes wedi eu heffeithio gan lifogydd yn dilyn glaw trwm ddydd Mercher.

Fe allai amodau gyrru gael eu heffeithio gan ddŵr yn sefyll, gwyntoedd cryfion a chenllysg ac mae gyrwyr yn cael eu cynghori i ddisgwyl teithiau hirach.

Mae yna bosibilrwydd o darfu ar gyflenwadau trydan hefyd yn ogystal ag oedi ar gyfer gwasanaethau trên neu fws. 

Fe fydd y rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:

  • Abertawe
  • Bro Morgannwg
  • Caerdydd
  • Castell-nedd Port Talbot
  • Pen-y-bont ar Ogwr
  • Powys
  • Rhondda Cynon Taf
  • Sir Benfro
  • Sir Gaerfyrddin

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.