Newyddion S4C

Jeremy Hunt - Llun Trysorlys

Oedi cyhoeddiad cynllun ariannol Llywodraeth y DU

NS4C 26/10/2022

Bydd cynllun ariannol tymor canolig Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cael ei gyhoeddi mwy na phythefnos yn hwyrach na'r disgwyl.

Roedd y datganiad fod dod ar 31 Hydref, ond wedi i Rishi Sunak gael ei benodi'n Prif Weinidog newydd ddydd Mawrth fe fydd yn cael ei oedi tan 17 Tachwedd.

Mae Jeremy Hunt, sydd wedi bod yn Ganghellor y Trysorlys ers ychydig wythnosau, yn cael parhau yn ei rôl yn dilyn ad-drefniad cabinet Rishi Sunak.

Bydd Datganiad yr Hydref hefyd yn cynnwys rhagolwg gan OBR, y corff sy'n gyfrifol am wirio cyllidebau'r wlad i wneud yn siŵr eu bod yn gynaliadwy.

Dywed y llywodraeth mae'r bwriad yw sicrhau bod "gwariant cyhoeddus ar lwybr cynaliadwy, lleihau dyled ac adfer sefydlogrwydd". 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.