Newyddion S4C

Ffigyrau gwrando'n ffactor wrth waredu rhaglen Geraint Lloyd, medd golygydd

Ffigyrau gwrando'n ffactor wrth waredu rhaglen Geraint Lloyd, medd golygydd

Newyddion S4C 20/09/2022

Mae Golygydd BBC Radio Cymru wedi awgrymu bod ffigyrau gwrando yn ffactor yn y penderfyniad i gael gwared â rhaglen Geraint Lloyd. 

Cyhoeddodd BBC Cymru dros yr haf y byddai rhaglen hwyr Geraint Lloyd yn dod i ben ym mis Hydref wrth i'r orsaf gyflwyno arlwy newydd. 

Yn ei le, fe fydd Caryl Parry Jones yn cyflwyno ar BBC Radio Cymru rhwng 21:00 a 00:00 o nos Lun i nos Iau, gan ddechrau fis Hydref.

Mae'r penderfyniad wedi ennyn beirniadaeth chwyrn gan rai o wrandawyr Geraint Lloyd, gyda  deiseb yn galw ar BBC Radio Cymru i gadw Geraint Lloyd ar yr awyr yn denu bron i ddwy fil o lofnodion. 

Wrth siarad â rhaglen Newyddion S4C am y tro cyntaf ers y cyhoeddiad, dywedodd Golygydd BBC Radio Cymru, Dafydd Meredydd, nad oedd ffigyrau gwrando Geraint Lloyd yn cynrychioli "gwerth am arian." 

"Mae rhaid i ni fod yn hollol realistig...ac efo'r wasgfa ariannol o ran y ffî drwydded yn rhewi, o ran chwyddiant," meddai. 

Image
Dafydd Meredydd
Bu Dafydd Meredydd yn siarad â Newyddion S4C am y tro cyntaf ers y cyhoeddiad y bydd rhaglen Geraint Lloyd yn dod i ben

"Mae rhaid i ni sicrhau y gwerth am arian gorau i wrandawyr Radio Cymru." 

"Pan ydyn ni'n edrych ar y ffigyrau moel o ran faint o bobl sydd yn gwrando dydy hi ddim yn rhoi y gwerth am arian gorau i'r gynulleidfa ehangach." 

Datblygiad arall sydd wedi gwylltio rhai gwrandawyr Radio Cymru yw'r penderfyniad i gael gwared â Stiwdio, yr unig raglen radio sydd wedi'i neilltuo i drafod y celfyddydau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Ar gyfryngau cymdeithasol, dywedodd cyflwynydd y rhaglen, Nia Roberts, ei bod wedi'i "synnu" a'i "siomi" gan y penderfyniad.

Wrth drafod Stiwdio ar raglen  Newyddion S4C, awgrymodd Dafydd Meredydd y bydd  rhaglen newydd ar gyfer y celfyddydau ar yr orsaf, a'i fod wedi bod yn trafod â sefydliadau celfyddydol.  

"Nid y ffigyrau gwrando di'r unig beth pan mae'n dod i'r celfyddydau," meddai. 

"Mae rhaid i ni gael rhywfaint o blatfform i'r celfyddydau yng Nghymru...a da ni'n datblygu'r platfform newydd a'r fformat newydd."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.