Newyddion S4C

Banc / Arian / Costau

Disgwyl y cynnydd uchaf mewn cyfraddau llog ers 25 mlynedd yr wythnos hon

Mae disgwyl i Fanc Lloegr gyhoeddi'r cynnydd uchaf mewn cyfraddau llog ers 25 mlynedd yr wythnos hon.

Yn ôl economegwyr gallai'r cynnydd fod o leiaf 0.5 pwynt canran yn uwch na'r 1.75% presennol.

Mae’r Canghellor Kwasi Kwarteng yn cyhoeddi cyllideb frys ddydd Gwener ac mae disgwyl i Fanc Lloegr wneud cyhoeddiad ddydd Iau.

Bydd unrhyw gynnydd mewn cyfraddau yn golygu talu mwy ar fenthyciadau a fydd yn ergyd i bobl sy’n talu morgeisi.

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.