Newyddion S4C

Ffordd Fictoria, Sandfields

Arestio dyn ar amheuaeth o geisio llofruddio yn Aberafan

NS4C 18/09/2022

Mae Heddlu De Cymru wedi arestio dyn 50 oed ar amheuaeth o geisio llofruddio yn dilyn digwyddiad yn Aberafan yng Nghastell-nedd Port Talbot nos Sadwrn.

Dywedodd yr heddlu fod dyn 32 oed “mewn cyflwr difrifol” yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd yn dilyn y digwyddiad ar Ffordd Fictoria yn ardal Sandfields y dref.

Ychwanegodd yr heddlu eu bod nhw wedi dod o hyd i fwa croes yno.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Paul Raikes: “Ryw’n deall fod pryder yn y gymuned – hoffwn dawelu meddyliau pobl fod gennym un person yn y ddalfa ac nid ydym yn chwilio am unrhyw un arall.  Rydym yn credu fod y ddau ddyn yn nabod ei gilydd ac rydym yn parhau i ymchwilio."

Mae'r llu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw gan ddefnyddio cyfeirnod 2200316538.

Llun: Google
 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.