Newyddion S4C

S4C

Tro pedol cwmni Center Parcs dros gau ar ddydd angladd y Frenhines

NS4C 14/09/2022

Mae cwmni gwyliau Center Parcs wedi cyhoeddi tro pedol ar gynlluniau i gau ar ddiwrnod angladd y Frenhines.

Yn wreiddiol, roedd Center Parcs wedi gofyn i gwsmeriaid adael am y diwrnod ddydd Llun fel ffordd o ddangos parch tuag at y Frenhines ac er mwyn caniatáu i staff “gefnogi ein Brenhines ar ei thaith olaf”.

Mewn datganiad ddydd Mawrth, dywedodd y cwmni y byddai pob ymwelydd fyddai'n cael ei effeithio yn derbyn e-bost i egluro eu dewisiadau.

Roedd hyn yn cynnwys ad-daliad llawn os oedd gwesteion am ganslo eu gwyliau.

Ond byddai'r rhai sydd hanner ffordd trwy wyliau yno yn cael eu gorfodi i adael a threulio'r nos yn rhywle arall neu fynd adref yn gynnar.

Daw’r tro pedol wedi i gwsmeriaid gwyno ar y cyfryngau cymdeithasol. Dywedodd rhai nad oedd modd cysylltu yn uniongyrchol gyda’r cwmni dros y ffôn a bod e-byst yn bownsio’n ôl.  

Disgrifiodd un cwsmer y penderfyniad fel un "ofnadwy" sydd wedi ei gadael yn "ddigalon iawn".

Erbyn hyn mae'r cwmni wedi newid y penderfyniad gwreiddiol. Ni fydd yn ofynnol i westeion adael y parciau gwyliau ddydd Llun.

Mewn datganiad dywedodd y cwmni: “Mae mwyafrif llethol o’n gwesteion naill ai i fod i gyrraedd neu adael ddydd Llun 19 Medi.

“Fodd bynnag, rydyn ni wedi adolygu ein safbwynt ynglŷn â’r nifer fach iawn o westeion sydd ddim i fod i adael ddydd Llun, a byddwn ni’n caniatáu iddyn nhw aros yn ein pentrefi yn hytrach na gorfod gadael a dychwelyd ddydd Mawrth.

"Bydd y pentrefi yn parhau ar gau ddydd Llun, a byddwn yn cynnig gostyngiad am y diffyg cyfleusterau sydd ar gael y diwrnod hwnnw."

Mae gan y cwmni bum safle yn y DU: Elveden Forest, Suffolk; Coedwig Longleat, Wiltshire; Coedwig Sherwood, Swydd Nottingham; Coedwig Woburn, Swydd Bedford; a Choedwig Whinfell, Cumbria.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.