Newyddion S4C

S4C

Aduniad i gadair Eisteddfod goll gyda theulu Prif Lenor

NS4C 13/09/2022

Mae teulu enillydd cadair Eisteddfod bentref Waunfawr yng Ngwynedd yn 1948 wedi eu haduno gyda’r gadair wedi iddi fynd ar goll.

Daeth y gadair i’r fei yn y Warws Werdd, siop sy’n gwerthu amrywiaeth o ddodrefn a dillad ail law sy’n cael ei rhedeg gan fenter gymdeithasol Antur Waunfawr.

Mae’r gadair wedi ei hadnewyddu gan yr artist lleol Cefyn Burgess er mwyn dodrefnu byngalo Antur Waunfawr sy’n rhoi seibiant i bobl ag anawsterau dysgu a’u teuluoedd.

Cyn comisiynu Cefyn i ailwampio'r gadair, roedd wedi'i gorchuddio â lledr du.

Image
S4C
Yr artist Cefyn Burgess gyda'r gadair yn ei ffurf bresennol.

Ond ar ddechrau 2022, dechreuodd Antur Waunfawr edrych ar hanes y gadair.

Daeth i’r amlwg mai Emyr Jones, Tŷ’n Ceunant, Waunfawr oedd enillydd cadair yr Eisteddfod, a gynhaliwyd yng Nghapel Bethel, Waunfawr.

Drwy gyd-ddigwyddiad roedd y Capel ar safle’r byngalo, cartref presennol y gadair.

Emyr Jones oedd yr hynaf o blant Harri Jones a'i wraig. Yn dilyn cyfnod yn y fyddin aeth Emyr Jones i Goleg Normal ym Mangor i hyfforddi i fod yn athro. Bu'n brifathro yn Ysgol Betws-yn-Rhos ger Abergele. 

Cafodd y gadair ei gwneud gan saer o'r enw Thomas Arthur Thomas, un o bartneriaid Thomas & Thomas, yng ngweithdy'r cwmni yng Nghroesywaun.

Bydd modd i wylwyr S4C weld aduniad arbennig y gadair gyda merch ac wyres Emyr Jones, Prif Lenor Eisteddfod bentref Waunfawr 1948 ar y gyfres Gwesty Aduniad nos Fawrth.

Gwesty Aduniad,  21:00 nos Fawrth ar S4C.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.