Newyddion S4C

Liz Truss

Liz Truss yn amddiffyn ei chynllun economaidd yn ei sesiwn gwestiynau gyntaf i'r prif weinidog

NS4C 07/09/2022

Mae Liz Truss wedi amddiffyn ei chynllun economaidd ac yn addo i "symud Prydain yn ei flaen" yn ei sesiwn gwestiynau gyntaf yn San Steffan ddydd Mercher. 

Fe wnaeth Keir Starmer ofyn i'r prif weinidog newydd os oedd hi'n gwrthwynebu treth gorelw ac os mai peidio cynyddu treth gorfforaeth oedd y peth cywir i'w wneud.

Dywedodd Ms Truss: "Dwi yn erbyn treth gorelw. Dwi'n meddwl ei fod yn anghywir i ddarbwyllo cwmnïau i beidio fod eisiau buddsoddi yn y Deyrnas Unedig pan ein bod angen tyfu economi'r DU.

"Y tro diwethaf i ni ostwng treth gorfforaeth roeddwn wedi denu mwy o ardrethiad i'r trysorlys oherwydd roedd mwy o gwmnïau eisiau lleoli eu hunain ym Mhrydain."

Ni aeth i unrhyw fanylder am ei chynllun ynni, ond roedd hi'n cydnabod bod pobl yn dioddef gyda'r cynnydd mewn costau byw, gan ychwanegu y byddai'n cyhoeddi mwy o fanylion ddydd Iau.

Bydd Liz Truss hefyd yn cadeirio ei chyfarfod cabinet cyntaf ddydd Iau. 

Cafodd aelodau o’r cabinet newydd eu cyhoeddi rhai oriau ar ôl penodiad Liz Truss yn brif weinidog. 

Dyma rhai o'r aelodau allweddol:

Canghellor - Kwasi Kwarteng

Ysgrifennydd Cartref - Suella Braverman

Ysgrifennydd Tramor - James Cleverly

Ysgrifennydd Iechyd a dirprwy brif weinidog - Therese Coffey

Ysgrifennydd Addysg - Kit Malthouse

Ysgrifennydd Amddiffyn - Ben Wallace

Canghellor Dugiaeth Caerhirfryn, yn gyfrifol am Swyddfa'r Cabinet - Nadhim Zahawi

Ysgrifennydd Busnes, ynni a strategaeth ddiwydiannol - Jacob Rees-Mogg

Ysgrifennydd Diwylliant - Michelle Donelan

Ysgrifennydd Gwastadhau- Simon Clarke

Ysgrifennydd yr Amgylchedd - Ranil Jayawardena

Ysgrifennydd Trafnidiaeth - Anne-Marie Trevelyan

Ysgrifennydd Cyfiawnder - Brandon Lewis

Ysgrifennydd Cymru - Syr Robert Buckland

Ysgrifennydd Gogledd Iwerddon - Chris Heaton-Harris

Ysgrifennydd yr Alban - Alister Jack

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.