Newyddion S4C

Brechlyn i amddiffyn rhag Covid-19.

Cyflwyno pigiadau atgyfnerthu Covid-19 o'r newydd yng Nghymru

NS4C 01/09/2022

Fe fydd y broses o gyflwyno pigiadau atgyfnerthu Covid-19 yng Nghymru yn dechrau ddydd Iau.

Preswylwyr a staff mewn cartrefi gofal fydd y rhai cyntaf i dderbyn y brechlyn, gyda'r gwahoddiadau yn cael eu rhoi yn nhrefn y rhai mwyaf agored i niwed.

Bydd pawb sy'n gymwys i dderbyn pigiad atgyfnrethu yn cael cynnig un erbyn diwedd mis Rhagfyr.

Y rhai fydd yn derbyn y brechlyn yw:

  • Staff mewn cartrefi gofal i bobl hyn a rhai sydd yn byw yno
  • Gweithwyr gwasanaethau iechyd a gofal
  • Pobl dros 50 oed,
  • Pobl rhwng pump a 49 oed sydd mewn grŵp risg clinigol neu sy'n dod i gyswllt cartref gyda phobl sydd ag imiwnedd isel
  • Gofalwyr rhwng 16 a 49 oed

Mae'r llywodraeth wedi cadarnhau y bydd y brechlyn yn cael ei gynnig ochr yn ochr â brechlyn ffliw ac maen nhw'n gobeithio y bydd pobl yn derbyn y cynnig am y ddau frechlyn.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan bod y "brechlynnau wedi cael effaith enfawr ar gwrs y pandemig - maent wedi achub bywydau di-rif ac wedi rhoi’r rhyddid a’r hyder inni ailgychwyn ein bywydau.

"Byddwn yn cynnig rhaglen ffliw estynedig unwaith eto eleni, gydag 1.5 miliwn o bobl yn gymwys am frechiad am ddim. Byddwn yn annog unrhyw un sy’n gymwys i dderbyn eu gwahoddiad i helpu eu hunain."

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.