Newyddion S4C

Gwasanaethau brys yn brwydro tân ger pier y Mwmbwls

Gwasanaethau brys yn brwydro tân ger pier y Mwmbwls

NS4C 31/08/2022

Mae'r gwasanaethau brys wedi eu galw i bier y Mwmbwls ger Abertawe wedi i adeilad fynd ar dân yno ddydd Mercher.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynghori trigolion lleol i gau eu ffenestri ac aros o dan do am y tro oherwydd y tân.

Dywedodd y gwasanaeth fod criwiau o Dreforys, Y Tymbl, canol Abertawe, Port Talbot, Castell-nedd, Caerfyrddin a Cheredigion yn brwydro'r fflamau ar hyn o bryd. 

Dywed Heddlu De Cymru fod Ffordd y Mwmbwls a nifer o lwybrau cerdded ar gau am y tro.

Mae'r RNLI wedi dweud wrth bobl i osgoi'r ardal ac i beidio cerdded ar y mynydd cyfagos.

Image
tân pier y Mwmbwls
Llun: RNLI y Mwmbwls

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.