Newyddion S4C

Llifogydd Pacistan

Llifogydd Pacistan: Y Cenhedloedd Unedig yn lansio apêl ddyngarol

NS4C 30/08/2022

Mae'r Cenhedloedd Unedig a Llywodraeth Pacistan wedi lansio apêl am dros $160m o gymorth i Pacistan, yn sgil llifogydd difrifol yn y wlad. 

Ers mis Mehefin, mae Pacistan wedi gweld amodau tywydd monsŵn difrifol wrth i'r wlad brofi'r glaw gwaethaf mewn 30 mlynedd. 

Yn ôl y llywodraeth, mae'r llifogydd eithafol wedi effeithio ar dros 33 miliwn o bobl yn y wlad, neu un ymhob saith o'r boblogaeth. 

Mae dros 1,100 o bobl wedi marw yn sgil y llifogydd a bron i 500,000 wedi'u dadleoli. Dywedodd Gweinidog Cynllunio Pacistan, Ahsan Iqbal, y gall y difrod gostio mwy na $10 biliwn i economi'r wlad. 

Mae'r Cenhedloedd Unedig wedi apelio am $160.3m (£136m) mewn arian cymorth i Bacistan er mwyn lleddfu effeithiau'r llifogydd. 

Wrth lansio'r apêl, dywedodd Ysgrifenydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, fod y wlad yn dioddef yn enbyd ar hyn o bryd.

"Mae pobl Pacistan yn dioddef monsŵn ar steroids - effaith diddiwedd lefelau sylweddol iawn o law a llifogydd."

Ychwanegodd fod maint yr angen, gyda miliynau o bobl wedi ffoi o'u cartrefi, gydag ysgolion ac ysbytai wedi eu dinistrio, yn galw am ymateb rhyngwladol chwim.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.