Newyddion S4C

Joyce Griffiths

Cyhuddo dyn o lofruddio ei fam 87 oed ym Mhowys

NS4C 30/08/2022

Mae dyn 57 oed wedi’i gyhuddo o lofruddio ei fam 87 oed yn ardal Llanfrynach ger Aberhonddu ym Mhowys.

Cafodd swyddogion eu galw i gyfeiriad am tua 21.25 nos Wener.

Cafodd Margaret Joyce Griffiths ei chludo mewn hofrennydd i'r ysbyty ond bu farw'r diwrnod canlynol.

Mae John Anderson Griffiths wedi’i gyhuddo o lofruddiaeth. Mae’n parhau yn y ddalfa a bydd yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Merthyr Tudful ddydd Mawrth.

Mae teulu Ms Griffiths wedi ei disgrifio fel menyw “hoffus”.

“Roedd Margaret Joyce Griffiths yn fam, nain, chwaer hoffus ac yn aelod ffyddlon a gweithgar o’r gymuned.

“Mae’r digwyddiadau trasig diweddar yn dorcalonnus ac wedi gadael y teulu mewn sioc ddofn.

“Rydym yn gofyn am barch at ein preifatrwydd ar yr adeg ofnadwy hon.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.