Newyddion S4C

Y Gymraes tu ôl i'r dafarn LHDT+ gymunedol gyntaf erioed

Y Gymraes tu ôl i'r dafarn LHDT+ gymunedol gyntaf erioed

NS4C 28/08/2022

Roedd Dr Amy Roberts a'i ffrindiau yn dorcalonnus pan gafodd cynlluniau eu cyhoeddi i gae eu hoff dafarn LHDT+ yn Llundain rhyw saith mlynedd yn ôl. 

Penderfynodd y grŵp o ffrindiau ymladd dros ddyfodol y dafarn, gan ffurfio'r grŵp Friends of the Joiner's Arms. Pwrpas y grŵp oedd ceisio cadw'r Joiner's Arms yn nwyrain Llundain ar agor wedi i ddatblygwyr brynu'r safle. 

Er i'r grŵp sicrhau rhywfaint o lwyddiant gyda'r cyngor lleol, mae'r Joiner's Arms yn parhau ar gau. 

Felly yn lle, mae'r grŵp wedi bod yn codi arian er mwyn agor tafarn newydd ar gyfer y gymuned LHDT+. 

Bwriad yr ymgyrch yw sefydlu tafarn dielw sydd yn gweithio er lles y gymuned, gyda phob un person sydd wedi cyfrannu arian yn cael ei ystyried yn gyfranddaliwr. 

Erbyn hyn, mae'r ymgyrch wedi cyrraedd ei tharged, gan godi dros £120,000. 

Yn ôl Amy, dyma fydd y dafarn LHDT+ gyntaf fydd yn berchen gan y gymuned. 

"Mae llwyth o gyffro, mae pawb yn siarad amdano fe," meddai. 

"Mae'n hynod o bwysig i gael tafarn sydd yn ddielw ac yn gweithredu er lles y gymuned, er mwyn i ni roi 'mlaen lot o wahanol bethau yn y tafarn sydd dim ond yn meddwl am beth sydd yn mynd i greu arian ar gyfer y cwmni." 

Image
Joiner's Arms
Cafodd y Joiner's Arms gwreiddiol ei gau yn 2015

"Felly yn cyrraedd yr anghenion gwahanol o lawer o bobl o fewn y gymuned LHDT+." 

Dywedodd Amy yr oedd y Joiner's Arms yn 'gofod diogel' ar gyfer y gymuned; ardaloedd sydd o dan fygythiad yn ddiweddar. 

Yn ôl adroddiad o 2017 gan Gynulliad Llundain, mae'r ddinas wedi colli dros hanner ei thafarndai a chlybiau LHDT ers 2006. 

Yn ôl Amy, mae hyn yn pwysleisio pwysigrwydd yr ymgyrch i agor fersiwn newydd o'r Joiner's Arms. 

"Mae llefydd LHDT+, felly llefydd sydd yn safe spaces hynod o bwysig, mae'n anodd dweud pa mor bwysig yw nhw i fod yn onest." 

"Yn enwedig pan mae rhai o bobl o fewn y gymuned LHDT+, fel pobl draws, yn cael ei attacko yn y newyddion sut gymaint." 

"Mae'n nhw'n hynod o bwysig i gael llefydd lle gallwn nhw'n dod at ein gilydd fel cymuned a bod gydag ein gilydd." 

Image
Sioe Drag
Fe fydd y dafarn newydd yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer y gymuned leol

Dydy'r dafarn newydd heb ei agor eto, ond mae Amy yn dweud bod y proses wedi dechrau i ffeindio safle newydd ar ei gyfer. 

Gyda Chymru yn dathlu Pride dros y penwythnos, mae Amy yn gobeithio y gall yr ymgyrch ar gyfer y Joiner's Arms ysbrydoli prosiectau tebyg yng Nghymru. 

"Byswn i'n caru gweld rhywbeth tebyg yng Nghymru! Bendant hoffwn i weld llwyth mwy o lefydd yn neud yr un peth."

"Mae llwyth o dafarndai neu siopau ym Mhrydain yn defnyddio'r un model a ni, be sy'n neud ni yn wahanol yw ni yw'r grŵp LHDT+ cyntaf i'w wneud."

"Felly ni jyst yn copïo pobl eraill, felly hoffwn i weld llwyth o dafarndai LHDT+ cymunedol yn agor ar draws Prydain, yn enwedig yng Nghymru."

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.