Newyddion S4C

'Torcalon' diffyg chwaraewyr pêl droed yn y gorllewin 

'Torcalon' diffyg chwaraewyr pêl droed yn y gorllewin 

Newyddion S4C 26/08/2022

Mae cadeirydd clwb pêl droed Castellnewydd Emlyn yn dweud bod hi'n "ofnadwy" nad oes digon o chwaraewyr ganddyn nhw i greu tîm yng Nghyngrair Ceredigion y tymor hwn.

Wedi ei sefydlu dros 140 o flynyddoedd yn ôl, mae gan y clwb hanes hir a llewyrchus, o chwarae yng Nghynghrair Cymru am gyfnod ac ennill sawl cwpan a chystadleuaeth.

Ond am y tro cyntaf yn ei hanes, fydd y clwb ddim yn cymryd rhan mewn unrhyw gystadleuaeth y tymor hwn, ar ôl cael trafferthion i ddod o hyd i ddigon o chwaraewyr.

Image
S4C

Mae sawl tîm yn y gorllewin yn cael trafferth gyda niferoedd, a llai o bobl ifanc yn aros mewn ardaloedd cefn gwlad sy'n cael rhan o'r bai.

Gorfod gwneud "penderfyniad ofnadwy"

"Daethon ni i ddiwedd y season (diwethaf) a 'wedd prin 12 i 13 o chwaraewyr gyda ni," meddai Morlais Davies, cadeirydd y clwb.

"A wedyn, fel mae pethau yn mynd 'mlan ti'n gweld un neu ddau yn gadael a ni lawr i 10 chwaraewr ond mae isie 20 o chwaraewyr arno ti i gadw'r tîm i fynd trwy'r flwyddyn.

"Oni'n gweld pethau'n mynd yn waeth ac yn waeth, a dal yn cwrso chwaraewyr... gorfodon ni wneud y penderfyniad ofnadwy i ni o weud "na, mae'n rhaid i ni adael hi fod y flwyddyn 'ma."

"O fynd o dri tîm, gan gynnwys un menywod, does dim un tîm gan y clwb bellach, gyda'r sefyllfa'n gwaethygu'n "gan bwyll" dros y blynyddoedd diwethaf.

"Mae llai o chwaraewyr ambyti'r lle. Mae'r diddordeb wedi mynd, dim fel odd hi, dim ond rygbi neu bêl droed oedd i gael falle, mae cymaint o bethau eraill maen nhw'n gallu gwneud heddi," ychwanegodd Morlais Davies.

"Mae rhai yn (symud) bant, maen nhw'n mynd i weithio bant neu maen nhw'n mynd i'r colegau a'r prifysgolion a wedyn ry'n ni'n colli nhw trwy hynny hefyd."

Heriau clybiau eraill

Mae'r sioc o glywed bod clwb fel Castellnewydd Emlyn wedi methu â chael tîm at ei gilydd i'w deimlo drwy'r gynghrair leol a rhai yn poeni mai nhw fydd y nesaf i gwympo drwy'r rhwyd.

Mae digon o chwaraewyr ar gyfer gêm gartref Llandysul yn erbyn Felinfach wrth i'r tymor newydd ddechrau, ond cael a chael oedd hi, yn ôl ysgrifennydd y clwb.

"Mae pethau wedi gwella tipyn bach, ond ar ddechrau'r season oni yn stryglo i gael un tîm at ei gilydd, ond ni wedi dod i ben a rhoi dau dîm yn y gynghrair, sy'n bositif iawn," meddai Dave Clark.

"Ond gyda'r ail dîm ar y foment, mae'r rheolwr sy'n 56 neu 57 oed, mae e dal yn dueddol o chwarae bob penwythnos i drio gwneud y numbers lan i alluogi bod dau dîm gyda ni bob penwythnos."

Yn ôl cadeirydd y clwb, maen nhw'n wynebu'r un heriau â Chastellnewydd Emlyn.

"Y trwbl gyda Llandysul erioed wedi bod yw bod gormod o brains gyda bois Llandysul. Maen nhw'n mynd i'r ysgol a wedyn i'r coleg ac maen nhw'n aros lawr yng Nghaerdydd wedyn," meddai Jeff Davies, cadeirydd CPD Llandysul.

"Hwnna yw'r gwaethaf. Mae sawl un yn mynd i'r coleg eleni nawr, so mae'n drueni wedyn."

Ond er gwaetha'r heriau, yn ôl Cynghrair Ceredigion, mae cynnydd wedi bod yn nifer y clybiau lleol, gyda chlybiau newydd Crymych a Llechryd yn ymuno a Phencader yn dychwelyd.

Maen nhw'n dweud bod nhw'n "ymfalchio bod pêl droed dal yn boblogaidd yn Ne Ceredigion" a'i fod yn "drueni mawr" oherwydd nifer o resymau, bod Castellnewydd Emlyn wedi methu codi tîm.

'Torcalonnus'

Yn Felinfach, maen nhw'n fodlon gyda nifer y chwaraewyr sydd ganddyn nhw.

"Ni'n ddigon lwcus ar y foment, mae gennym ni garfan gryf ymhob oedran... mae digon o wirfoddolwyr i gael, digon o hyfforddwyr, er mwyn gofalu bod timoedd gyda ni bob tymor," meddai'r cadeirydd, Eilir Evans.

Ond ychwanegodd fod hi'n "ddiflas iawn" gweld Castellnewydd Emlyn yn gorfod tynnu nôl o'r gynghrair.

"Mae'n ddiflas iawn gweld tîm fel Castellnewydd Emlyn, sydd â chyfleusterau mor dda, un o'r rhai gorau yng Ngheredigion, a gweld bod nhw'n methu cael tîm, mae e'n dorcalonnus.

"Ni isie digon o dimoedd yn y sir er mwyn gallu cael gemau bob wythnos."

Yn ôl Cymdeithas Bêl Droed Cymru, mae cynnydd wedi bod yn nifer y chwaraewyr pêl droed ar lawr gwlad ers y pandemig, gan gynnwys "twf sylweddol" yn y nifer o chwaraewyr benywaidd.

Ychwanegodd llefarydd fod ymgyrch ar waith i wella cyfleusterau chwarae a bod buddsoddiad eisoes wedi dechrau, gan gynnwys ymrwymiad ariannol gan y Gymdeithas.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.