Newyddion S4C

EuroTunnell

Teithwyr yn sownd yn yr Eurotunnel am bump awr

Mirror 24/08/2022

Cafodd cannoedd o deithwyr eu gadael yn sownd yn yr Eurotunnel am fwy na pum awr wedi i'w trên dorri lawr. 

Roedd y trên yn teithio o Calais i Folkestone ond fe stopiodd yng nghanol y twnnel sydd yn cysylltu Lloegr a Ffrainc brynhawn dydd Mawrth. 

Yn y pendraw roedd rhaid i deithwyr symud i drên arall, gyda lluniau ar gyfryngau cymdeithasol yn dangos pobl yn cerdded trwy dwnnel arall er mwyn parhau gyda'u taith. 

Fe achosodd y problemau oedi sylweddol gyda theithwyr yn cyrraedd Folkestone rhyw chwe' awr ar ôl mynd ar y trên am y tro cyntaf. 

Fe wnaeth Eurotunnel Le Shuttle rhybuddio teithwyr i osgoi defnyddio'r orsaf yn Calais oherwydd y broblem ac ymddiheuro am unrhyw drafferth.

Darllenwch fwy yma

Llun: Kate Scott / Twitter 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.