Newyddion S4C

Busnesau ar faes yr Eisteddfod yn pryderu am eu dyfodol wrth i gostau gynyddu

Busnesau ar faes yr Eisteddfod yn pryderu am eu dyfodol wrth i gostau gynyddu

ITV Cymru 01/08/2022

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn un o wythnosau prysuraf y flwyddyn i nifer o fusnesau Cymraeg, wrth i ymwelwyr heidio i stondinau ar y maes.

Ond mae rhai busnesau wedi dweud wrth ITV Cymru eu bod yn poeni am eu dyfodol wrth iddynt wynebu costau cynyddol.

Mae perchennog busnes Mwnci, cwmni sy'n arbenigo mewn creu teganau a gemau, yn dweud ei fod yn wynebu “penderfyniad anodd” dros y misoedd nesaf.

Dywedodd cyfarwyddwr y cwmni, Aled Powys Williams: “Yn anffodus dros y flwyddyn ddiwethaf ni wedi bod yn wynebu sialens ar ôl sialens ar ôl sialens.

"Ma' gostau o ran cynhyrchu ein cynnyrch a’r costau o fewnforio wedi cynyddu 400% ac am fusnes bach ma’ hwnna’n cost enfawr i ni.

"Ni yn ceisio peidio rhoi'r gost na ymlaen at y cwsmer ond os mae pethe’n parhau ni ddim yn gweld dyfodol fel busnes os yn onest.”

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yng nghanol argyfwng costau byw a chwyddiant cynyddol. Mae'r costau cynyddol hefyd i'w gweld ym mhrisiau'r stondinau bwyd ar y maes eleni. 

Cynyddu prisiau

Mae Antonio Frances o fusnes bwyd Paella & Chorizo yn mewnforio bron ei holl gynhwysion o Sbaen. Mae'n dweud ei fod wedi cael problemau yn y porthladdoedd a'r ffiniau a'i fod hefyd wedi gorfod cynyddu prisiau paellas.

“Rydym wedi cynyddu'r prisiau ar gyfer ein bwydlen. Rydym yn mewnforio o Sbaen ac mae rhaid i ni drefnu dod â chynnyrch i mewn mis neu ddau cyn yr ŵyl neu mae'n amhosibl fel arall.”

Fe wnaeth Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Syr Robert Buckland, ymweld â'r ŵyl yn Nhregaron ddydd Llun, gan ddweud bod gan Lywodraeth Prydain ateb i fusnesau sydd ei chael yn anodd ar y funud.

Dywedodd wrth ITV Cymru: “Byddwn yn gwneud beth bynnag sydd ei angen, boed ar ffurf lwfansau treth arbennig ar gyfer buddsoddi neu trwy fath o ryddhad treth busnes. Mae'r holl fentrau hyn yn creu pecyn cymorth enfawr i fusnesau.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.