Newyddion S4C

Peilon trydan

Rhybudd am brinder cyflenwadau trydan a phrisiau ynni uwch erbyn y gaeaf

Sky News 28/07/2022

Mae'r National Grid wedi rhybuddio y gallai prisiau ynni gynyddu'n sylweddol gyda diffyg cyflenwad trydan erbyn y gaeaf. 

Mae disgwyl i'r cap ar brisiau godi 74% erbyn mis Hydref, ac fe allai biliau blynyddol godi i £3,850 erbyn mis Ionawr.

Mae ESO, y corff sy'n gweithredu system drydanol y rhwydwaith pŵer, yn disgwyl i gyflenwadau trydan fod yn brin ar adegau, gan rybuddio y gallai cwsmeriaid weld problemau o fis Rhagfyr ymlaen.

Petai hyn y digwydd, fe fyddai disgwyl i'r Deyrnas Unedig dalu prisiau uwch am drydan o dramor, yn ôl adroddiad gan yr ESO.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.