Newyddion S4C

Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Ceredigion

Tocyn diwrnod am ddim i ddisgyblion cynradd Ceredigion i faes y Brifwyl

NS4C 26/07/2022

Dridiau cyn cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ceredigon, mae trefnwyr y brifwyl wedi cyhoeddi y bydd modd i blant cynradd o'r sir hawlio tocyn am ddim i fynd i'r maes yn Nhregaron.

Bydd modd i blant o dan 12 oed hawlio tocyn am ddim, naill ai ar gyfer y dydd Sadwrn neu'r dydd Sul ar benwythnos cynta'r Brifwyl. 

Yr wythnos ddiwethaf, fe fynegodd nifer o bobl siom a drwgdeimlad yn sgil sylwadau Cadeirydd Y Pwyllgor Gwaith Elin Jones fod nifer o docynnau am ddim wedi eu hawlio gan bobl nad oedd yn gymwys i'w derbyn. 

Roedd hynny'n gysylltiedig â chynllun i gynnig tocynnau am ddim "i deuluoedd sydd ddim fel arfer yn mynychu'r Eisteddfod".

Mewn neges feiriniadol ar ei thudalen Facebook, dywedodd Elin Jones, bod pobl 'farus' wedi hawlio tocynnau ar draul plant mewn tlodi a ffoaduriaid'.

Mewn ymateb i hynny, nododd nifer o bobol eu bod wedi hawlio'r tocynnau heb sylweddoli eu bod ar gyfer teuluoedd difreintiedig a ffoaduriaid. Cynigiodd rhai i  ddychwelyd y tocynnau, a dywedodd sawl un bod sylwadau Elin Jones yn siomedig.   

Mae'r neges honno gan yr aelod dros Geredigion yn y Senedd, bellach wedi ei dileu.

Mewn neges newydd nos Fawrth, mae Elin Jones  wedi ymddiheuro am "wylltio braidd ar Facebwc wythnos ddwetha." 

"Taw fydde wedi pia hi Jones," ychwanega.  

Mae'n nodi hefyd bod holl docynnau teulu am ddim yr wythnos ddiwethaf wedi eu hannilysu, a bod yr Eisteddfod " gyda chydweithrediad parod y Cyngor Sir " wedi cyhoeddi y bydd tocynnau teulu yn parhau am ddim i deuluoedd difreintiedig Ceredigion, ffoaduriaid rhyfel a cheiswyr lloches ar draws y sir.

Yn ogystal, mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi ei bod, "o dan arweiniad " Cadeirydd Y Pwyllgor Gwaith, Elin Jones wedi penderfynu ymestyn y cynllun, er mwyn rhoi cyfle i bob plentyn o dan 12 oed o Geredigion i ddod i'r maes am ddim naill ai ar ddydd Sadwrn 30 Gorffennaf neu ddydd Sul, 31 Gorffennaf.

Mae'r neges yn nodi: 

"Bydd angen i'ch plentyn / plant gyrraedd y Maes yr Eisteddfod (yng nghwmni oedolyn cyfrifol ) cyn 11:00 a rhoi eu henw/au i'r staff yn y swyddfa docynnau ynghyd â'u hysgol a blwyddyn. Bydd y manylion hyn yn cael eu gwirio yn erbyn bas data, ac fe fyddan nhw'n derbyn tocyn am ddim. " 

  

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.