Newyddion S4C

S4C

Yr heddlu'n 'gwireddu breuddwyd' merch 16 â chanser terfynol

NS4C 23/07/2022

Mae swyddogion o Heddlu Gwent wedi gwireddu breuddwyd merch 16 oed sydd â chanser terfynol.

Cafodd Eden Lewis o Gaerffili ei danfon i’w phrom ysgol gan yr heddlu.

Ym mis Gorffennaf 2020 cafodd Eden ddiagnosis o osteosarcoma, sef math o ganser yn ei chlun dde oedd wedi lledaenu i’w hysgyfaint.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae Eden wedi derbyn sawl triniaeth i dynnu’r tiwmorau, cemotherapi a chael pen-glin a chlun newydd.

Ond yn gynharach eleni, cafodd Eden a'i theulu wybod bod ei chanser yn derfynol, gan ei gadael gydag ychydig fisoedd i fyw.

Mae Eden yn parhau i fod yn gryf ac yn byw bywyd i'r eithaf. Dros y misoedd diwethaf mae hi wedi sefyll ei harholiadau TGAU a gwneud cais i astudio gofal anifeiliaid yng Ngholeg Brynbuga.

'Taith nerfus yn llawn hwyl a chyffro'

Yn ôl Eden, ei gyrfa ddelfrydol byddai gweithio fel swyddog cŵn i’r heddlu ac esboniodd i’r elusen Dreams & Wishes y byddai wrth ei bodd yn cael ei hebrwng i’w phrom gan dîm o swyddogion yr heddlu.

Ar fore’r prom, cafodd Eden ei chroesawu gan nifer o swyddogion yn y ei chartref a’i hebrwng i’r digwyddiad mewn car arbennig, sef Ford Mustang gwyrdd.

Dywedodd mam Eden, Tess Lewis: “Mae Eden mewn sioc o hyd. Mae hi mor ddiolchgar i’r swyddogion am ei hebrwng i’r prom a gwneud taith nerfus yn llawn hwyl a chyffro.

“Rydw i mor ddiolchgar i’r swyddogion am gymryd amser o’u diwrnod i helpu i hebrwng Eden i’r prom, a hefyd am gymryd amser o flaen llaw i siarad ag Eden a’i brawd a’i chwaer, gan ddangos y cerbydau a’r cŵn iddyn nhw.

“Fe wnaethon nhw foment emosiynol gymaint yn fwy arbennig.”

Dywedodd yr Arolygydd Matthew Havard, a helpodd i drefnu taith hebryngwn yr heddlu: “Cawsom ein hanrhydeddu pan ofynnodd Dreams & Wishes inni fod yn rhan o wireddu dymuniad Eden, ac rydym yn falch y gallem helpu i wneud yr achlysur arbennig hwn yn gofiadwy i Eden a’i theulu.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.