Newyddion S4C

Wcráin: Cytundeb newydd i geisio gostwng prisiau bwyd

Wcráin: Cytundeb newydd i geisio gostwng prisiau bwyd

Reuters 22/07/2022

Mae Rwsia ac Wcráin wedi dod i gytundeb i alluogi grawn i gael ei allforio o borthladdoedd yn y Môr Du. 

Cafodd allforion o borthladdoedd Wcráin eu rhwystro gan luoedd Vladimir Putin pan ymosododd Rwsia ar y wlad bron i bum mis yn ôl. 

Mae pryderon wedi codi dros argyfwng bwyd byd-eang yn sgil y rhwystrau wrth i brisiau ledled y byd gynyddu'n sylweddol yn sgil yr ymosodiadau. 

Mae Wcráin yn rhan sylweddol o'r gadwyn bwyd rhyngwladol, gan fod yn gyfrifol am gynhyrchu 40% o wenith y byd. 

Bu'r Cenhedloedd Unedig yn cydweithio gydag Wcráin a Rwsia er mwyn sicrhau'r cytundeb. 

Y gobaith yw y bydd prisiau bwyd yn gostwng wrth i Wcráin ail-ddechrau allforio grawn. 

Darllenwch fwy yma. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.