Newyddion S4C

S4C

Beti George yn derbyn Gradd er Anrhydedd gan Brifysgol Abertawe

NS4C 21/07/2022

Mae'r darlledwraig a'r ymgyrchydd dros gofal dementia Beti George wedi derbyn Gradd er Anrhydedd gan Brifysgol Abertawe.

Derbyniodd hi'r radd yn ystod seremoni raddio Cyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ddoe.

Dechreuodd Beti George ei gyrfa fel newyddiadurwr gyda’r BBC ar ddechrau’r 1970au, cyn cyflwyno rhaglenni newyddion, materion cyfoes a cherddoriaeth ar S4C yn y 1980au.

Ers 1987, mae hi wedi cyflwyno sioe wythnosol ar BBC Radio Cymru, Beti a'i Phobol ac eisoes ymgyrchu dros gynyddu ymwybyddiaeth o glefyd Alzheimer a gofal i bobol sy’n byw â dementia.

Wrth dderbyn yr anrhydedd, dywedodd Beti George "Mae’n anrhydedd enfawr i gael cydnabyddiaeth gan Brifysgol Abertawe.

"Pan oeddwn yn gofalu am fy mhartner David a oedd yn dioddef o Alzheimer, doeddwn i ddim yn ei ystyried yn faich. 

“Gyda llaw, mae fy ymgyrch i sicrhau bod y Gymraeg wrth galon gofal dementia yn parhau!”

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.