Newyddion S4C

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i recriwtio 100 aelod o staff newydd

Wales Online 21/07/2022

Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn recriwtio 100 aelod o staff newydd fel rhan o  fuddsoddiad gwrth £3miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Nod y cynllun yw gwella amseroedd ymateb y gwasanaeth i gleifion sydd wedi'u hanafu'n neu gyda salwch difrifol. 

Mae ymddiriedolaeth y GIG wedi methu bwrw eu targed o gyrraedd 65% o gleifion sydd ag anafiadau sy'n peryglu eu bywyd o fewn wyth munud dros yr 18 mis diwethaf.

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.