Newyddion S4C

Rhyfel Wcráin yn effeithio ar dir ffrwythlon y wlad

Rhyfel Wcráin yn effeithio ar dir ffrwythlon y wlad

Newyddion S4C 19/07/2022

Gyda’r brwydro yn boeth yn nwyrain Wcrain, mae tir ffrwythlon pwysig yn cael ei ddinistrio.

Ond mewn gwlad lle mae amaethyddiaeth yn bwysig, mae ffermio yn parhau. 

Mae gohebydd newyddion S4C, Rhodri Llywelyn, allan yn y wlad ac wedi profi pa mor anodd ydy hi i'r byd amaeth sy'n cael ei effeithio yn sylweddol yn sgil y rhyfel.

Ar gyrion Kyiv, mae gweithwyr yn cynaeafu caeau a oedd o fewn cyrraedd milwyr Rwsia dri mis yn ôl.

Wcráin sy'n gyfrifol am 42% o allforion olew blodau haul y byd yn ogystal â 9% o allforion gwenith y byd.

Mae cwmnïau grawn yn y wlad wedi profi ei bod hi'n amhosib allforio drwy borthladdoedd de Wcráin ar hyn o bryd oherwydd y rhyfel, ac mae hyn yn golygu bod yna brinder rhyngwladol.

Mae prisiau felly'n codi gan effeithio ar Gymru ond y gwledydd tlotaf sy'n cael eu taro waethaf. 

Wcráin ydy un o gynhyrchwyr bwyd a gwrtaith mwya'r byd, ac mae'r sancsiynau ar Rwsia hefyd yn torri cadwyni cyflenwi. 

Rhybuddiodd y Cenhedloedd Unedig yn ddiweddar y gallai Rhyfel Wcráin achosi argyfwng bwyd byd eang am flynyddoedd i ddod. 

Yn Tehran heddiw, mae Arlywydd Rwsia, Vladimir Putin, yn cwrdd ag Arweinydd Iran ac Arlywydd Twrci.

Byddan nhw’n trafod allforio grawn a’r posibilrwydd o godi’r blocad yn y Môr Du.

Yn ôl Dirprwy Weinidog Amaeth Wcráin, roedd naw deg pump y cant o allforion amaethyddol y wlad yn gadael dros y Môr Du cyn y rhyfel.

A gyda’r wlad o fewn misoedd o lenwi pob storfa sydd ganddi, mae’n dweud bod ffermwyr yn cwestiynu oes pwynt parhau i blannu hadau.

Y gobaith yma yn Wcrain a ledled y byd yw y gall gwlad y grawn a’r blodau haul allforio’u cynnyrch hollbwysig eto yn y dyfodol agos.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.