Newyddion S4C

RNLI

Dynes leol 24 oed wedi marw mewn digwyddiad padlfyrddio yng Nghonwy

NS4C 15/07/2022

Mae dynes leol 24 oed wedi marw mewn digwyddiad padlfyrddio yng Nghonwy nos Iau.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddiad am 22:14 yn dilyn adroddiadau fod tri padlfyrddiwr mewn trafferthion yn y dŵr ger Marina Conwy.

Cafodd dau unigolyn eu cludo i Ysbyty Gwynedd ond bu farw un yn yr ysbyty yn ddiweddarach.

Mae'r crwner wedi ei hysbysu ac mae swyddogion arbenigol yn cynorthwyo teuluoedd y rhai sydd wedi eu heffeithio.

Dywedodd Jonathan Williams o Heddlu Gogledd Cymru fod tri o bobl wedi eu hachub o'r dŵr:

"Cludwyd dau i Ysbyty Gwynedd ym Mangor ond yn anffodus er gwaethaf ymdrechion gorau pawb bu un farw yn yr ysbyty, merch 24 oed o'r ardal lleol i Gonwy.

"Da ni'n meddwl fod y bobl wedi dod yma i ymlacio a mwynhau y dŵr ond yn anffodus mae un wedi mynd i drafferth a cael eu tynnu lawr.

"Da ni'n gofyn i bobl fod yn ddiogel, yn enwedig hefo'r tywydd yn cynhesu, mae mor hawdd i bethau fynd o'i le."

Cafodd Gwylwyr y Glannau o Fangor a Llandudno eu galw i'r digwyddiad, ynghyd â bad achub yr RNLI ei o Gonwy, a hofrennydd achub o Gaernarfon.

Dywedodd llefarydd o Wasanaeth Ambiwlans Cymru fod pedwar ambiwlans a dau gerbyd argyfwng wedi cynorthwyo yn ystod y digwyddiad.

Llun: RNLI Conwy

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.