Newyddion S4C

Trenau

Streic reilffyrdd arall wedi ei threfnu ar gyfer diwedd mis Gorffennaf

The Independent 14/07/2022

Fe fydd gyrwyr trenau o wyth cwmni rheilffyrdd yn mynd ar streic ddiwedd mis Gorffennaf wrth i'r undeb llafur Aslef gyhoeddi cyfnod o weithredu diwydiannol. 

Daw'r streic ar 30 Gorffennaf yn sgil ffrae ynglŷn â thal wrth i weithwyr alw am gynnydd mewn cyflog. 

Mae trafodaethau rhwng yr undebau a'r cwmnïau rheilffyrdd wedi dod i ben gyda gweithwyr yn honni nad oedd y cynnig diweddaraf yn ddigon yn sgil yr argyfwng costau byw. 

Daw cyhoeddiad Aslef lai na 24 awr ar ôl i undeb yr RMT gyhoeddi y bydd gweithwyr Network Rail yn streicio ar 27 Gorffennaf. 

Darllenwch fwy yma. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.