Newyddion S4C

S4C

Gwasanaeth Iechyd Cymru'n derbyn medal dewrder gan y Frenhines

NS4C 12/07/2022

Mae'r Frenhines wedi anrhydeddu Gwasanaeth Iechyd Cymru gyda'r Groes Siôr fel cydnabyddiaeth o ymroddiad gweithwyr iechyd yn ystod y pandemig.

Cafodd medal dewrder y Groes Siôr ei gyflwyno i Brif Weithredwr GIG Cymru, Judith Paget, a’r Ymgynghorydd Gofal Dwys Dr Ami Jones mewn seremoni yng Nghastell Windsor ddydd Mawrth.

Mae’r anrhydedd yn gydnabyddiaeth o waith nyrsys, meddygon, glanhawyr, parafeddygon, porthorion a therapyddion y GIG.

Roedd Tywysog Cymru a’r Frenhines yn bresennol yn ystod y cyflwyniad.

Dywedodd Judith Paget: “Mae’n anrhydedd i mi ymuno â Dr Jones i dderbyn y Groes Siôr ar ran y GIG yng Nghymru.

“Dyma fedal dewrder sifil uchaf y DU sy’n cydnabod y gwasanaeth ymroddedig a ddangoswyd gan y GIG ers ei sefydlu 74 mlynedd yn ôl gan gynnwys y dewrder mawr, yr ymroddiad a’r ddyletswydd a ddangosodd staff yn ystod y pandemig.

“Mae hwn yn anrhydedd fawr ac yn ddiwrnod gwych i bawb sy’n gweithio ac sydd wedi gweithio i’r GIG yng Nghymru.”

'Derbynwyr teilwng'

Ychwanegodd Dr Ami Jones, Ymgynghorydd Gofal Dwys ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ei fod yn falch iawn o fod wedi cynrychioli’r holl staff ar draws GIG Cymru i dderbyn yr anrhydedd.

“Fel rhywun sy’n gwasanaethu yn y Fyddin, rwy’n gwerthfawrogi mai dim ond y goreuon sy’n derbyn y fedal hon ac mae ein staff GIG anhygoel yn sicr yn dderbynwyr teilwng.”

Wrth ymateb i’r anrhydedd, dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford: “Dyma foment y gall holl staff y GIG yng Nghymru fod yn hynod falch ohoni am eu hymroddiad i ddarparu gwasanaethau iechyd o dan yr amgylchiadau anoddaf.

“Pan oedden nhw’n wynebu’r bygythiad iechyd cyhoeddus mwyaf yn ein hoes ar ddechrau’r pandemig fe wnaethon nhw gamu i fyny gyda dewrder ac arbenigedd mawr ac rydw i wrth fy modd eu bod wedi cael eu cydnabod gyda dyfarniad Croes Siôr.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.