Newyddion S4C

Gostwng terfyn cyflymder i 20mya mewn ardaloedd preswyl yng Nghymru

Gostwng terfyn cyflymder i 20mya mewn ardaloedd preswyl yng Nghymru

Newyddion S4C 12/07/2022

Mae'r Senedd wedi pasio deddf newydd i ostwng cyfyngiadau cyflymder mewn ardaloedd adeiledig o 30mya i 20mya yng Nghymru.

Yn ôl Llywodraeth Cymru bydd terfyn cyflymder o 20mya yn lleihau gwrthdrawiadau ar y ffyrdd a sŵn traffig ac yn annog pobl i gerdded a beicio.

Cafodd pleidlais ei chynnal yn Senedd Cymru ar y mater nos Mawrth, cafodd ei gefnogi gyda 39 pleidlais o blaid a 15 yn erbyn.

Maengolygu mai Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i ostwng terfyn cyflymder ond mae disgwyl i'r Alban gyflwyno rheolau newydd yn 2025.

Cafodd cynlluniau peilot eu cynnal yng Nghaerdydd, Bro Morgannwg, Castell-nedd Port Talbot a siroedd Caerfyrddin, Penfro a'r Fflint. 

Fe fydd y cyfyngiadau newydd o 20mya yn dod i rym ym Medi 2023.

Dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford: "Rydym yn gwybod fod parthau 20mya yn lleihau damweiniau yn enwedig damweiniau gyda phlant."

Wrth siarad ar ôl y bleidlais, dywedodd Julie James, y Gweinidog dros y Newid yn yr Hinsawdd: 

Rwy'n falch iawn bod y newid i 20mya wedi derbyn cefnogaeth trawsbleidiol ar draws Senedd Cymru heddiw. 

"Mae'r dystiolaeth yn glir, mae lleihau cyflymder nid yn unig yn lleihau damweiniau ac yn achub bywydau, ond yn helpu i wella ansawdd bywyd pobl - gan wneud ein strydoedd a'n cymunedau yn lleoedd mwy diogel a chroesawgar i feicwyr a cherddwyr, tra'n helpu i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd. 

"Rydym yn gwybod na fydd y newid hwn yn hawdd – mae'n ymwneud cymaint â newid calonnau a meddyliau ag y mae'n ymwneud â gorfodi – ond dros amser bydd 20mya yn dod yn norm, yn union fel y cyfyngiadau rydym wedi'u cyflwyno o'r blaen ar daliadau am fagiau siopa a rhoi organau. 

"Unwaith eto, mae Cymru'n arwain y ffordd i wledydd eraill y DU." 

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi gwrthwynebu cyflwyno gwaharddiad cyffredinol 20mya ar holl ffyrdd Cymru.

Dywedodd llefarydd yr wrthblaid dros drafnidiaeth, Natasha Ashgar AS: “Nid yw’r Ceidwadwyr Cymreig yn erbyn cyflwyno cyfyngiadau cyflymder o 20mya y tu allan i ysgolion, meysydd chwarae, addoldai a’r stryd fawr, ond mae cyflwyno cyffredinol yn hollol chwerthinllyd.

“Gyda thag pris o fwy na £32 miliwn, a yw’r arian hwn yn wirioneddol wedi’i wario’n dda ar adeg pan ddylai’r Llywodraeth Lafur ganolbwyntio ar fynd i’r afael â’r materion mawr dan sylw fel costau byw. Dydw i ddim yn meddwl ei fod, ac rwy'n siŵr y bydd trigolion ledled y wlad yn meddwl yn union yr un peth.

“Dylai terfynau cyflymder fel hyn gael eu penderfynu gan gynghorau yn eu hardaloedd lleol, nid gweinidogion Llafur o’r brig i lawr. Gadewch i ni roi pŵer i bobl leol dros eu cymunedau, yr union bobl sy’n adnabod eu ffyrdd orau.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.