Newyddion S4C

Ysgol Llangiwg

Caniatáu adolygiad barnwrol i benderfyniad i agor ysgol Saesneg ym Mhontardawe

Golwg 360 12/07/2022

Mae cais am adolygiad barnwrol i benderfyniad awdurdod lleol i agor ysgol cyfrwng Saesneg newydd ym Mhontardawe wedi cael ei ganiatáu. 

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn bwriadu cau tair ysgol gynradd cyfrwng Saesneg yn ardal Pontardawe, a sefydlu un ysgol Saesneg ar safle Parc Ynysderw.

Mae hyn yn golygu y byddai ysgolion cynradd Alltwen, Godre'r Graig a Llangiwg yn cau, ac mae'r penderfyniad wedi creu "cryn ofid" i fudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg. 

Mae cais y mudiad am adolygiad barnwrol wedi ei ganiatáu gan yr Uchel Lys.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cenedlaethol y mudiad, Elin Maher: “Rydym yn croesawu penderfyniad yr Uchel Lys i ganiatáu inni fwrw ymlaen hefo’r adolygiad barnwrol, ac rydym yn edrych ymlaen at dderbyn penderfyniad terfynol y Llys,” meddai.

“Mae’r sefyllfa wedi achosi cryn ofid inni fel mudiad, ac yn ehangach yn y gymuned ym Mhontardawe, yn arbennig gan fod y Cyngor eu hunain yn cydnabod fod yr ardal yn un o bwysigrwydd ieithyddol arwyddocaol.”

Darllenwch fwy gan Golwg360 yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.