Newyddion S4C

Trenau

Wyth cwmni trên yn cyhoeddi streiciau dros anghydfod tâl

NS4C 11/07/2022

Mae undeb Aslef wedi cyhoeddi bydd gyrwyr trên o wyth cwmni yn streicio dros anghydfod  tâl.

Yn gynharach ddydd Llun fe gyhoeddodd gyrwyr o 4 cwmni eu bod nhw'n bwriadu streicio, cyn i yrwyr o 4 cwmni arall ychwanegu eu henwau at y cyhoeddiad yn ddiweddarach yn y dydd.

Mae gyrwyr trên Aslef yn yr Alban wedi cytuno ar godiad cyflog o 5%, sydd wedi rhoi diwedd ar amserlen ostyngol dros y misoedd diwethaf.

Nid yw dyddiadau'r gweithredu diwydiannol wedi eu cyhoeddi eto, ond mae'n disgwyl iddynt effeithio ar drefniadau Gemau'r Gymanwlad sy'n cymryd lle ym Mirmingham mis nesaf.

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.