Newyddion S4C

Syr Mark Rowly

Syr Mark Rowley yn olynu Cressida Dick fel Comisiynydd Heddlu'r Met

The Guardian 08/07/2022

Mae'r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi fod Syr Mark Rowley wedi ei benodi fel Comisiynydd newydd Heddlu'r Met.

Mae'r cyn brif swyddog gwrth terfysgaeth 57 oed yn olynu Cressida Dick, a ymddiswyddodd ym mis Chwefror. 

Bu rhaid i Ms Dick gamu lawr wedi i Faer Llundain, Sadiq Khan, alw am newidiadau yn yr arweinyddiaeth yn sgil beirniadaeth o hiliaeth a rhywiaeth o fewn y llu. 

Roedd Ms Dick eisoes dan bwysau yn dilyn nifer o sgandalau cyhoeddus fel achos llofruddiaeth Sarah Everard. 

Daw penodiad Syr Mark llai na phythefnos ar ôl i Heddlu'r Met gael eu rhoi o dan fesurau arbennig yn sgil y feirniadaeth ddiweddar. 

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.