Newyddion S4C

abby hill

Dyn yn cyfaddef achosi marwolaeth merch 19 oed drwy yfed a gyrru

North Wales Live 08/07/2022

Mae dyn a laddodd merch yn ei harddegau wedi derbyn rhybudd ei fod yn wynebu cyfnod dan glo.

Fe ymddangosodd Marcus Pasley, 26, o Llandysilio-yn-Iâl ger Llangollen o flaen Llys y Goron Yr Wyddgrug wedi ei gyhuddo o achos marwolaeth Abby Hill, 19 oed, drwy yrru'n ddiofal dan ddylanwad alcohol.

Plediodd Pasley yn euog i'r cyhuddiad ac fe ddywedodd y Barnwr Rhys Rowlands wrtho ei bod hi'n fater o "ba mor hir" fydd ei ddyfarniad.

Cafodd Miss Hill ei chludo i Ysbyty Maelor yn Wrecsam ychydig wedi'r gwrthdrawiad ar 3 Gorffennaf 2021.

Bu farw ar 5 Gorffennaf yn Ysbyty Brenhinol Prifysgol Stoke.

Fe fydd Pasley yn cael ei ddedfrydu ar 29 Gorffennaf.

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.