Newyddion S4C

Disgwyl cynnydd mewn niferoedd heintiadau Covid yn y ffigyrau diweddaraf

Disgwyl cynnydd mewn niferoedd heintiadau Covid yn y ffigyrau diweddaraf

Newyddion S4C 08/07/2022

Mae disgwyl cynnydd mewn niferoedd heintiadau Covid-19 yn y ffigyrau diweddaraf sydd yn cael eu rhyddhau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) ddydd Gwener. 

Wythnos diwethaf, fe wnaeth ffigyrau'r ONS ddangos bod nifer yr achosion yng Nghymru wedi gweld cynnydd o 35% dros saith diwrnod. 

Ar gyfer yr wythnos hyd at 24 Mehefin, fe wnaeth 106,000 o bobl profi'n bositif am Covid-19, sydd yn cyfateb i un ymhob 30 o'r boblogaeth. 

O ganlyniad i'r cynnydd mewn achosion, mae pob bwrdd iechyd yng Nghymru bellach wedi ail-gyflwyno rheolau mygydau ar safleoedd ysbytai. 

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi ail-gyflwyno mesurau llymach fyth, gan wahardd rhan fwyaf  rhag ymweliadau yn Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd. 

Fe fydd yr ONS yn rhyddhau'r data diweddaraf ar achosion Covid-19, gyda nifer yn pryderu y bydd achosion yn parhau i gynyddu fel rhan o don newydd. 

Effeithiau Covid hir

Mae pryderon hefyd wrth i rai rybuddio dros yr effeithiau hir dymor gall ei achosi gan  Covid-19.

Un o'r pryderon fwyaf yw effeithiau Covid hir. Maen gyflwr sydd yn effeithio ar rhwng 10% a 25% o bobl sydd yn dal yr haint. 

Un sydd yn profi symptomau Covid hir yw Leanne Lewis, a wnaeth ddal Covid-19 am y tro cyntaf ym mis Hydref 2020. 

Image
Leanne Lewis
Mae Leanne Lewis wedi bod yn dioddef Covid hir ers 2020 

Ers hynny, dim ond ychydig o fisoedd mae Leanne wedi medru gweithio oherwydd ei chyflwr. 

"Mae dwylo fi ac mae traed fi, maen nhw jyst yn lockio yn y bore," meddai. 

"Dwi’n methu symud bysedd fi, traed fi. Weithiau dwi’n methu codi peth cynta’n y bore." 

Bellach, mae Leanne yn pryderu am y dyfodol wedi i'r Gwasanaeth Iechyd roi'r gorau i dalu cyflogau llawn gweithwyr sydd â Covid hir. 

Ymhen tri mis, bydd cyflog Leanne yn haneru.

"Mae popeth yn mynd i gael ei effeithio," dywedodd.

"T’mod mae bywyd, mae’r gost of living crisis ’da ni, mae mab ’da fi, t’mod, mae teulu ’da fi.

"So ie, mae’n mynd i fod yn real hit i fod yn onest."

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae Gwasanaeth Iechyd ac Undebau Llafur wedi dod i gytundeb a fydd yn galluogi gweithwyr i ddychwelyd i'r gwaith o dan amodau absenoldeb arferol. 

Yn ôl y Llywodraeth, y  bydd modd ystyried pob achos yn unigol a gallai hynny olygu mai dychwelyd am gyfnodau ar y tro bydd rhai cleifion Covid hir.

Mae Leanne eisiau dychwelyd i'r gwaith ond yn poeni am effaith o Covid hir. 

"Dwi’n becso bydda i yn yr un sefyllfa ryw chwe mis, blwyddyn ar ôl mynd nôl i’r gwaith."

"T’mod, ife hyn sy’n mynd i fod y patrwm i’r dyfodol?"

"Sai’n gwybod, achos so neb yn gwybod lot am Covid Hir, hyd yn oed yn awr."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.