Newyddion S4C

senedd

Y ceffylau blaen yn y râs i olynu Boris Johnson

The Telegraph 07/07/2022

Wedi penderfyniad Boris Johnson i ymddiswyddo fel prif weinidog ddydd Iau, pwy fydd yn ei olynu yn rhif 10?

Mae disgwyl i Mr Johnson wneud cyhoeddiad yn ddiweddarach ddydd Iau am union fanylion ei ymddiswyddiad.

Mae darogan y gallai ymddiswyddo fel arweinydd y Ceidwadwyr yn syth, gan barhau fel prif weinidog tan yr hydref.

Rishi Sunak sy'n arwain y ras i'w olynu ar hyn o bryd yn ôl adroddiadau. Mr Sunak oedd y cyntaf i ymddiswyddo o'r Cabinet dydd Mawrth, cyn i lu o weinidogion ac is-weinidogion ei ddilyn.

Mae Penny Mordaunt a Liz Truss hefyd yn rhai o'r ceffylau blaen i olynu Mr Johnson.

Mrs Mordaunt yw'r Gweinidog dros Bolisi Masnach ac mae hi wedi bod yn feirniadol o bolisi'r llywodraeth yn ddiweddar.

Mae'r Gweinidog Tramor Liz Truss wedi bod yn gefnogol i Boris Johnson yn sgil yr ymddiswyddiadau, ond mae hi yn dychwelyd i Brydain o gynhadledd y G20 yn gynnar ddydd Iau.

Mae'r Telegraph yn deall bod y Canghellor newydd, Nadhim Zahawi wedi bod yn llunio cynllun arweinyddiaeth ers misoedd.

Mae'r Twrnai Cyffredinol Suella Braverman wedi dweud y byddai'n "fraint o'r mwyaf" i arwain y wlad ac mae Is-gadeirydd y Grŵp Adfer Covid, Steve Baker, wedi datgan ei fod ef yn "ystyried yn ddwys" rhoi ei enw yn yr het am swydd yr arweinydd.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.