Newyddion S4C

Angharad Williamson

Mam Logan Mwangi 'wedi newid ei delwedd' ar ôl llofruddiaeth ei mab

Wales Online 01/07/2022

Fe wnaeth mam Logan Mwangi wneud "newidiadau sylweddol" i'w delwedd yn yr wythnosau ar ôl iddi ladd ei mab. 

Cafodd Angharad Williamson, 31, ei charcharu am oes ddydd Iau am lofruddio'r bachgen pump oed yn Sarn ger Pen-y-bont ar Ogwr y llynedd.

Cafodd llys-dad Logan, John Cole a Craig Mulligan, 14 oed, hefyd eu carcharu am oes am lofruddio'r bachgen.

Yn ystod yr achos, clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Williamson wedi gwneud newidiadau i'w delwedd yn yr wythnosau wedi marwolaeth Logan mewn ymdrech i osgoi cael ei hadnabod. 

Fe newidiodd liw ei gwallt o binc i frown, gan ddechrau gwisgo sbectol a newid ei henw i 'Angie.' 

Clywodd y llys bod Williamson wedi gwneud y newidiadau ar gyngor awdurdodau'r carchar ar ôl i garcharorion eraill ddechrau ei bygwth o ganlyniad i farwolaeth Logan. 

Darllenwch fwy yma

Llun: Heddlu De Cymru

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.