Newyddion S4C

Seremoni gyhoeddi Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd 2023 wedi ei chynnal y tu mewn ym Mhorthmadog

25/06/2022

Seremoni gyhoeddi Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd 2023 wedi ei chynnal y tu mewn ym Mhorthmadog

Bu'n rhaid cynnal seremoni gyhoeddi Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd 2023 y tu mewn yn Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog ddydd Sadwrn.

Mae'r Brifwyl yn cael ei chynnal dwy flynedd yn hwyrach na’r disgwyl ym Moduan ger Pwllheli rhwng 5 a 12 Awst 2023 oherwydd y pandemig.

Fe wnaeth cadeirydd y pwyllgor gwaith Michael Strain gyflwyno copi cyntaf o’r Rhestr Testunau i’r Archdderwydd Myrddin ap Dafydd yn y seremoni.

Mewn datganiad fore dydd Sadwrn dywedodd yr Eisteddfod: “Oherwydd glaw'r bore ‘ma a rhagolygon gwael ar gyfer y prynhawn, mae swyddogion Gorsedd Cymru a staff yr Eisteddfod wedi penderfynu cynnal Seremoni’r Cyhoeddi y tu mewn yn Ysgol Eifionydd, Porthmadog.”

Dywedodd yr Arwyddfardd, Dyfrig ab Ifor, “Un o gyfrifoldebau cyntaf bore’r Cyhoeddi yw penderfynu a yw’r Seremoni am ei chynnal y tu allan neu o dan do.  Yn anffodus, mae hi eisoes wedi bod yn bwrw'r bore ‘ma ac mae’r rhagolygon yn wael ar gyfer gweddill y dydd, ac felly byddwn yn cynnal y Seremoni yn Ysgol Eifionydd am 15:00.”

Image
Nid oedd lle i bawb yn y neuadd
Nid oedd lle i bawb yn y neuadd

Yn ei araith fe alwodd yr Archdderwydd Myrddin ap Dafydd am dreth twristiaeth. Dywedodd: "Yr unig ffordd y gallwn ni werthfawrogi ein gweithwyr allweddol yw drwy sicrhau fod modd iddyn nhw gael cyflogau call a chartrefi yn y broydd maen nhw’n eu gwasanaethu. Rhaid i dwristiaeth felly, gyfrannu mwy i’r economi leol mae’n ddibynnol arni. Mae treth dwristiaeth i’w chael yn y rhan fwyaf o wledydd ac ardaloedd twristaidd y byd. Dyma’r arian sy’n cynnal gwasanaethau fel canolfannau croeso, cyfleusterau cyhoeddus, llwybrau cerdded a beicio, traethau baner las, cawodydd traeth, timau diogelwch a gweithwyr hanfodol. Fedran Nhw ddim byw hebddan Ni a gadewch inni roi cyfle iddyn nhw gyfrannu at hynny."

Fe gyfeiriodd hefyd at y rhyfel yn Wcráin.

Ychwanegodd: "Allwn ni ddim osgoi ochr dduach y flwyddyn hon chwaith. Allwn ni ddim galw ‘Heddwch!’ yn un o ddefodau Gorsedd Cymru a throi cefn ar ryfel a gormes yn y byd. Dydi’r pandemig ddim wedi gwneud yr ymerodraethau mawr yn fwy dynol gwaetha’r modd. Yma yng Nghymru, rydan ni’n dechrau wynebu ein gwir hanes a chydnabod y rhan oedd gan ein stadau, ein plasdai a hyd yn oed ein capeli yn y fasnach gaethwasiaeth. Mae’n dda clywed yr Urdd, Cytûn a Senedd Cymru yn rhoi arweiniad yn y ffordd y dylem groesawu a gofalu am ffoaduriaid, gan ein codi i fod yn Wlad Noddfa.

“Rydan ninnau yng Ngorsedd Cymru ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn ategu hynny’n gryf. Hau hadau rhyfeloedd y dyfodol ydi’r hyn mae llywodraeth Llundain yn ei wneud. Nid gwastraff i’w ail gylchu a’i roi mewn tyllau yn nhrydydd byd Rwanda ydi ffoaduriaid.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.