Newyddion S4C

storm

Rhybudd melyn am stormydd i'r rhan helaeth o Gymru ddydd Iau

NS4C 23/06/2022

Mae rhybudd melyn am stormydd wedi ei gyhoeddi ar gyfer y rhan helaeth o Gymru ddydd Iau.

Mae'r rhybudd gan y Swyddfa Dywydd mewn grym rhwng 10:00 a 23:59.

Mae rhybuddion y gallai'r stormydd achosi llifogydd a difrod i adeiladau.

Fe allai gwasanaethau trafnidiaeth gael eu hoedi o ganlyniad i lifogydd neu daranau ac fe allai achosi amodau teithio gwael.

Gallai bŵer gael ei golli mewn rhai cartrefi a busnesau.

Mae'r rhybudd yn effeithio ar 15 o siroedd Cymru:

 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Powys
 • Merthyr Tudful
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Ddinbych
 • Sir Fynwy
 • Sir y Fflint
 • Torfaen
 • Wrecsam

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.