Newyddion S4C

Test tubes (pixabay)

Olion o feirws polio yn cael eu canfod mewn carthion yn Llundain

Sky News 22/06/2022

Mae olion o feirws polio wedi cael eu canfod mewn carthion yn Llundain gan olygu bod yr Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU wedi cyhoeddi digwyddiad cenedlaethol.

Mae'r swyddogion iechyd yn ofni am ymlediad yr haint yn y gymuned wedi i samplau gael eu casglu yn Ngwaith Trin Carthion Beckton yn Llundain.

Maent wedi rhybuddio bod y risg i'r cyhoedd yn parhau yn ofnadwy o isel. 

Fe gafodd sawl sampl o firysau yn ymwneud â polio eu canfod mewn samplau carthion rhwng mis Chwefror a mis Mai.

Mae awdurdodau iechyd bellach wedi datgan digwyddiad cenedlaethol ac wedi hysbysu Sefydliad Iechyd y Byd am y sefyllfa.

Dywedodd swyddogion eu bod yn credu bod rhywfaint o ymlediad wedi digwydd ymysg unigolion yng ngogledd-ddwyrain Llundain.

Mae rhan helaeth o'r boblogaeth yn y DU wedi eu hamddiffyn gan frechlyn yn ystod eu plentyndod, ond mae rhai cymunedau yn parhau gyda canran isel o'r bobl sydd wedi cael y frechlyn, sy'n golygu bod y risg yn fwy iddyn nhw. 

Darllenwch fwy yma

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.