Newyddion S4C

Nicola Faith

Trychineb y Nicola Faith: Addasu cwch 'wedi lleihau ei sefydlogrwydd'

NS4C 23/06/2022

Mae'r Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Morol (MAIB) wedi cyhoeddi adroddiad i sut y gwnaeth cwch y Nicola Faith suddo gan achosi tair marwolaeth ym mis Ionawr y llynedd.

Aeth Ross Ballantine, Carl McGrath ac Alan Minard ar goll ar ôl i'w cwch fethu a dychwelyd yn ôl i harbwr Conwy wedi hanner nos ar 27 Ionawr.

Fe wnaeth yr adroddiad ddatgan bod y gwch wedi cael ei addasu yn sylweddol ac fe wnaeth hyn leihau ei sefydlogrwydd.

Ar ddiwrnod y ddamwain, roedd y Nicola Faith wedi cael ei llwytho gyda dalfa yn ogystal â chasglu nifer o botiau a wnaeth olygu nad oedd y gwch y sefydlog ac yn sgil hyn, fe wnaeth droi drosodd cyn suddo. 

Mae'r adroddiad hefyd yn datgan nad oedd gan y gwch oleufa argyfwng gorfodol ac nad oedd unrhyw adroddiadau ei bod ar goll nes 10:00 y bore wedyn.  

Wedi i'r Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Morol ei darganfod ar waelod y môr, cafwyd archwiliad manwl i ddarganfod sut y gwnaeth y gwch droi drosodd ac asesiad llawn i sefydlogrwydd y gwch. 

Fe wnaeth yr archwiliad ganfod bod y Nicola Faith wedi cael ei weithredu yn anniogel a bod y cyfuniad o'r ddalfa a'r offer pysgota ar fwrdd y gwch wedi golygu ei bod yn ansefydlog.

Er bod offer arnofio ar gael i'r pysgotwyr ar y gwch, nid oedd y criw yn eu gwisgo yn rheolaidd.

'Gall unrhyw gwch fynd yn ansefydlog'

Dywedodd y Prif Arolygydd i Ddamweiniau Morol, Andrew Moll OBE, bod yna "wersi pwysig angen eu dysgu o'r damweiniau hyn a bod angen i gychod bach weithredu a deall hyn.

"Y wers gyntaf ydi bod addasiadau i gwch, oni bai eu bod nhw wedi eu cynllunio yn gywir, yn gallu erydu ei sefydlogrwydd yn sylweddol.

"Yr ail wers ydy y gall unrhyw gwch fynd yn ansefydlog os ydi hi wedi cael ei gorlwytho. Roedd y Nicola Faith wedi cael ei haddasu ac nid oedd yr addasiadau wedi eu cymeradwyo."

Ychwanegodd Mr Moll bod y criw ar ddiwrnod y ddamwain wedi cario eu potiau i ardal newydd ac wedi cario dalfa lawn gyda nhw hefyd, ac yn sgil hyn, roedd eu "pwysau a'r offer pysgota ar fwrdd y gwch yn llawer mwy na beth oedd y gwch yn gallu ei gario."

Fe wnaeth Mr Moll rybuddio hefyd wrth i brisiau tanwydd gynyddu, fod "temptasiwn i gario mwy a gwneud llai o dripiau yn gwneud synnwyr yn economaidd, ond wrth ystyried sefydlogrwydd cwch, gall yr oblygiadau fod yn drychinebus."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.