Newyddion S4C

Llyfr y Flwyddyn

Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2022

NS4C 21/06/2022

Mae rhestr fer Gymraeg Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2022 wedi ei chyhoeddi.

Mae'r wobr yn cynnwys gwaith llenyddol mewn pedwar categori: Barddoniaeth, Ffuglen, Ffeithiol Greadigol a Phlant a Phobl Ifanc.

Cafodd y rhestr fer ei chyhoeddi ar raglen Stiwdio BBC Radio Cymru nos Lun.

Fe ddarllenodd y beirniaid dros 70 o lyfrau cyn llunio'r rhestr fer.

Gwobr Farddoniaeth

Cawod Lwch, Rhys Iorwerth (Gwasg Carreg Gwalch) 

Merch y llyn, Grug Muse (Cyhoeddiadau’r Stamp) 

Stafelloedd Amhenodol, Iestyn Tyne (Cyhoeddiadau’r Stamp) 

Gwobr Ffeithiol Greadigol

Dod Nôl at fy Nghoed, Carys Eleri (Y Lolfa) 

Eigra: Hogan Fach o’r Blaena, Eigra Lewis Roberts (Gwasg y Bwthyn) 

Paid â Bod Ofn , Non Parry (Y Lolfa) 

Gwobr Ffuglen Cymraeg

Hannah-Jane, Lleucu Roberts (Y Lolfa) 

Hela, Aled Hughes (Y Lolfa) 

Mori, Ffion Dafis (Y Lolfa) 

Gwobr Plant a Phobl Ifanc

Gwag y Nos, Sioned Wyn Roberts (Atebol) 

Pam?, Luned Aaron a Huw Aaron (Y Lolfa) 

Y Pump (Y Lolfa) 

    Tim – Elgan Rhys a Tomos Jones 

    Tami – Mared Roberts a Ceri-Anne Gatehouse 

    Aniq – Marged Elen Wiliam a Mahum Umer 

    Robyn – Iestyn Tyne a Leo Drayton 

    Cat – Megan Angharad Hunter a Maisie Awen

Bydd enillwyr y gwobrau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi mewn cyfres o raglenni ar BBC Radio Cymru rhwng 19 a 21 Gorffennaf.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.