Newyddion S4C

Senedd

Plaid Lafur y Rhondda yn pleidleisio yn erbyn cynyddu nifer aelodau Senedd Cymru

NS4C 18/06/2022

Mae’r Blaid Lafur yn y Rhondda wedi penderfynu peidio â chefnogi cynlluniau i gynyddu nifer yr aelodau yn Senedd Cymru.

Mewn neges ar y cyfryngau cymdeithasol, dywedodd aelod seneddol y DU lleol Chris Bryant: “Er ein bod ni’n cefnogi diwygio mewn egwyddor, rydym wedi pleidleisio’n unfrydol yn erbyn cynlluniau presennol i ddiwygio’r Senedd.”

Mae aelodau’r Senedd wedi pleidleisio o blaid cynyddu’r nifer yn eu plith o 60 i 96.

Roedd hyn yn dilyn yr awgrym i gynyddu maint y Senedd gan y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd mewn adroddiad diweddar.

Roedd y bwriad yn un o amcanion Cynllun Cydweithio rhwng y llywodraeth Lafur a Phlaid Cymru yn dilyn Etholiadau'r Senedd fis Mai'r llynedd.

Mae argymhellion yr adroddiad hefyd yn dweud y dylai'r aelodau gael eu hethol drwy system bleidleisio gynrychiadol gyda chwotas rhywedd integredig.

Fe fydd Llywodraeth Cymru yn dechrau ar lunio Bil Diwygio'r Senedd, gyda'r newidiadau yn debygol o ddigwydd erbyn 2026.

Ond mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn gwrthwynebu'r cynlluniau i ehangu'r Senedd, gan alw am refferendwm ar y mater.

Mae'r Ceidwadwyr yn beirniadu'r gost gan ddweud y gallai gostio hyd at £100 miliwn yn ystod y bum mlynedd nesaf.

Ond mae'r llywodraeth yn dadlau fod angen creu "Senedd fodern, sy'n adlewyrchu'r Gymru yr ydym yn byw ynddi heddiw".

Mae’r Rhondda wedi ei chynrychioli gan Buffy Williams yn y Senedd ers i’r blaid Lafur gipio’r etholaeth wrth gyn-arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.