Newyddion S4C

Newid hinsawdd

Rhybudd bod newid hinsawdd yn peri 'risg ddifrifol i iechyd' yng Nghymru

NS4C 17/06/2022

Fe all newid hinsawdd beri "risg ddifrifol i iechyd" y bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru, yn ôl y Prif Swyddog Meddygol Cymru. 

Dywedodd Syr Frank Atherton yn ei adroddiad blynyddol ei bod hi'n debygol y bydd y cynnydd mewn tywydd anarferol, o wres i oerfel eithafol i lifogydd, yn effeithio yn fawr ar y bobl fwyaf agored i niwed sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig. 

Yn sgil hyn, mae'n dweud y bydd yr anghydraddoldebau ymysg iechyd y cyhoedd yn gwaethygu.

Dywedodd Syr Frank bod "adroddiad blynyddol y Prif Swyddog Meddygol yn rhybuddio mai dim ond drwy liniaru ac addasu y gallwn ymateb i effeithiau newid hinsawdd".

"Mae mesurau lliniaru yn cynnwys lleihau safleoedd sy’n cynhyrchu nwyon tŷ gwydr niweidiol, tra bod addasu’n golygu bod unigolion, sefydliadau a chymunedau’n deall ac yn gwneud newidiadau i ymateb i effeithiau tebygol newid hinsawdd," meddai.

Ychwanegodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, mai "newid hinsawdd yw’r argyfwng mwyaf rydyn ni’n ei wynebu".

"Mae ein Prif Swyddog Meddygol nawr yn rhybuddio sut y bydd yn effeithio’n uniongyrchol ar iechyd y cyhoedd yn ei adroddiad a gyhoeddwyd heddiw," meddai.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.